listbank.info/

Sklik novinky – Inline editace

21.11.2016

Inline editace přináší editační panel pro rychlejší úpravy kampaní.

Od 14.11.2016 můžete v rozhraní Skliku díky editačnímu panelu provádět úpravy jako změnit Max CPC, najít a nahradit název, změnit rozpočty kampaní, atd. A to všechno hromadně na stejné stránce, to znamená už žádné načítání nastavení pro každou položku zvlášť.

Seznam změn a kde je můžete použít:

 • Rozpočet – Kampaně
 • Název – Kampaně a Sestavy
 • Max CPC (Max CPT) – Sestavy, KW, Umístění, Témata, Retargeting, Zájmy, Zájmy o koupi, Pohlaví a Produktové inzeráty
 • Cílová URL – Inzeráty a KW
 • Max zobrazení uživateli – Sestavy

Jak se do editace dostat?


Stačí se dostat kurzorem na položku, kterou chce upravit. Objeví známá „tužka“ pro úpravy, ze které se dostanete do editačního módu. Nebo vyberete požadovaný řádek či řádky a přes tlačítko „Vybrané“ si zvolíte požadovanou úpravu.

Jediná výjimka je u kampaní – z tlačítka upravit se dostanete přímo na nastavení kampaně.

Jak to celé funguje

Provedené úpravy se zobrazí přímo v rozhraní. Upravené hodnoty se označí zeleně, pokud zadáte nepovolené hodnoty, označí se červeně. Minimální a maximální povolené číselné hodnoty systém kontroluje a opravuje automaticky.

V editačním módu je možné provést několik různých úprav v rámci jedné sady úprav. Např. některým klíčovým slovům Max. CPC zvýšit a jiným snížit, nebo nejdřív vybraným sestavám nastavit stejný název a potom jednotlivě na konec připojit značky  dle vaší potřeby. Dojde-li k úpravě jedné hodnoty opakovaně, pracuje se s poslední dosaženou hodnotou.

Změna názvu:

Editační panel rozlišuje velikost písmen – “Brand” není tedy totéž co “brand”.

 • Nastavit na– nastaví název vybraných entit na zadanou hodnotu.
 • Nahradit– prohledá názvy a nahradí za nové hodnoty. Umožňuje i mazání – stačí nechat druhé pole prázdné.
 • Připojit před– připojí libovolný řetězec před stávající názvy.
 • Připojit za– připojí libovolný řetězec za stávající názvy.

Změna ceny:

 • Nastavit nakonkrétní hodnotu.
 • Zvýšitnebo snížit nabídku o určitý počet Kč nebo % s možností případně nastavit povolené maximum / minimum.

Změna URL:

 • Nastavit nakonkrétní URL.
 • Najít a nahradit umožňuje i mazání – stačí nechat druhé pole prázdné.

Změna rozpočtu:

 • Nastavit nakonkrétní hodnotu denního rozpočtu, nebo sdílený rozpočet.
 • Zvýšitnebo snížit rozpočet o určitý počet Kč nebo % s možností případně nastavit povolené maximum / minimum.

Návrat k původní hodnotě

Před uložením změn je možné jednotlivé hodnoty vrátit zpět do stavu před úpravou pomocí odkazu, který se zobrazí po najetí kurzoru myši na buňku.

Ukončení editace

Provedené úpravy je možné uložit kliknutím na tlačítko „Uložit“ nebo klávesou Enter. V závorce se na tlačítku zobrazuje počet záznamů v tabulce, které budou změnami ovlivněny.

Pro zrušení úprav slouží odkaz Zrušit nebo stisk klávesy ESC. Zrušení úprav je nutné potvrdit v dialogovém okně.

Co editace neumí

 • Editaci více položek, než kolik se jich dá zobrazit na jedné stránce (aktuálně 250).
 • Úpravy textů inzerátů.

 

Více naleznete – Editační panel

Výstřižeksdfsdf

Jan Drda
Junior PPC Specialist

 

 

 

 

 

Zpráva