listbank.info/

Studie vyhledávacích dotazů s nejlepší a nejhorší mírou prokliku

20.1.2017

Nová studie odhaluje vyhledávací dotazy, které na stránce s výsledky nepřinášejí prokliky.

 

Ne všechny vyhledávací dotazy jsou si rovny, pokud jde o míru prokliku (CTR). Nová studie od Seige Media porovnává a vyhodnocuje top 50 „ústředních“ slov.

Řada těchto výrazů s nejhorší CTR se pojí se získáváním vědomostí – „překlad“, „obyvatelstvo“, „definice“ – konkrétně tato tři slova drží prvenství v nejméně proklikávaných výrazech. Zde je nutné počítat s tím, že se Google snaží na dotazy odpovědět přímo ze svojí databáze, jako tomu je například v případě převodu měn.

Další vyhledávací dotazy s nízkým CTR jsou zaměřeny na získávání nebo porovnání informací (hodnocení, návody). Kupříkladu „restaurace“ (46,2% CTR), „květiny“ (64,37% CTR), „jak na…“ (52,89% CTR).

U vyhledávání slov „recepty“, „kupóny“ nebo „vtipy“ se zase uživatelé zpravidla nespokojí jen s jedním proklikem.

Tato data byla odvozena z údajů průměrného vyhledávání a průměrného kliknutí zjištěných v nástroji  Ahref’s Keyword Explorer. Data vychází z průměru 50 nejčastějších termínů a jsou uskupena podle ústředního slova vyhledávacích dotazů.

Úplný seznam termínů a průměrné CTR naleznete na Seige Media.

 

Jan Drda

Jan Drda
Junior PPC Specialist

 

 

 

 

 

 

Zpráva