listbank.info/

Trendy v oblasti mobilních zařízení a reklamy

Tuesday September 15th, 2015

V tomto článku jsme se zaměřili na popsání aktuálního stavu v oblasti mobilních zařízení a reklamy. Doporučujeme zde také nejrůznější studie a poznatky z poslední doby ať již ze světa či z České republiky.

Zpráva